Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Privacy Statement

+ 32 51/544.986 info@flandersparamotor.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van http://www.flandersparamotors.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Flanders Paramotor. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.Intellectueel eigendomHet gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flanders Paramotor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Flanders Paramotor.Geen garantie op juistheidIndien van toepassing:Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Flanders Paramotors te mogen claimen of te veronderstellen.Flanders Paramotors streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Flanders Paramotors aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.WijzigingenMocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.flandersparamotors.be op deze pagina.
  • Flandersparamotor
  • Iepersteenweg 41
  • 8650 Merkem ( Houthulst )
  • + 32 51/544.986
  • + 32 475/23 55 60
  • + 32 477/75 22 97
  • info@flandersparamotor.be


Like ons
op Facebook